Wiosenne porządki

Wiosenne porządki powinny wyglądać właśnie tak …

… a nie tak.